Dermacare Laser & Light Center

Dịch vụ trị liệu

Các gói dịch vụ Laser

GÓI 1 LẦN
 • TÁCH GÓI TỐI ĐA : 0 người
 • HẠN SỬ DỤNG
 • 01 LẦN
GÓI 05 LẦN
 • TÁCH GÓI TỐI ĐA : 0 người
 • HẠN SỬ DỤNG
 • 02 TUẦN
GÓI 10 LẦN
 • TÁCH GÓI TỐI ĐA : 0 người
 • HẠN SỬ DỤNG
 • 01 THÁNG
GÓI 15 LẦN
 • TÁCH GÓI TỐI ĐA : 0 người
 • HẠN SỬ DỤNG
 • 03 THÁNG
GÓI 30 LẦN
 • TÁCH GÓI TỐI ĐA : 0 người
 • HẠN SỬ DỤNG
 • 06 THÁNG
GÓI 50 LẦN
 • TÁCH GÓI TỐI ĐA : 0 người
 • HẠN SỬ DỤNG
 • 09 THÁNG
GÓI 100 LẦN
 • TÁCH GÓI TỐI ĐA : 02 người
 • HẠN SỬ DỤNG
 • 09 THÁNG (Nếu tách gói)
 • 18 THÁNG (Nếu không tách gói)

*Lưu ý:

 • Tặng 1 lần duy nhất cho khách mới đến dermacare
 • Khách hàng đã mua gói khi giới thiệu khách mua gói được tặng 10 % số lần trị liệu của gói khách được giới thiệu mua lần đầu không bao gồm Khuyến mại đi kèm.
 • Chính sách giá gói trị liệu và ưu đãi không thay đổi trong thời gian trên

Các gói dịch vụ Hifu Ultherapy

HIFU MẶT
 • Ưu đãi : 50% giá gốc
 • Thời gian: 60 – 90 phút
 • Vùng mặt bao gồm cả nọng cằm
HIFU CỔ
 • Ưu đãi: 50% giá gốc
 • Thời gian: 40 – 60 phút
HIFU COMBO
 • Ưu đãi: 55% giá gốc
 • Thời gian: 90 – 120 phút
 • Bao gồm cả mặt và cổ.